Aktuality o Prelátovi

List od preláta (september 2014)

List od preláta (september 2014)

Mons. Javier Echevarría navrhuje, aby sme využili mariánske sviatky tohto mesiaca na ďalšiu prípravu na blahorečenie dona Álvara. Prvého nástupcu svätého Josemaríu môžeme prosiť o príhovor za tých, ktorí sú vystavení prenasledovaniu za svoju vieru v rôznych častiach sveta.

Aktuality o Pápežovi

František nám dáva radostné poslanie

František nám dáva radostné poslanie

Článok biskupa Javiera Echevarríu k exhortácii pápeža Františka Evangelii Gaudium. Pôvodne bol publikovaný v britskom Catholic Herald 7. marca 2014, v rámci série príspevkov pri príležitosti prvého výročia zvolenia pápeža Františka.

O donovi Álvarovi

Materiály na stiahnutie pred blahorečením

Materiály na stiahnutie pred blahorečením

Doleuvedené linky ponúkajú na stiahnutie texty svätej omše pri príležitosti blahorečenia Álvara del Portillo, texty ďakovnej svätej omše, ďalej rozsiahle životopisné a ďalšie užitočné informácie, týkajúce sa miest, kde Álvaro del Portillo žil, ako aj mapy Madridu

Lekcia lásky

Osobné svedectvá
Lekcia lásky

Angelique Ferrali je spolupracovníčka Opus Dei, žije vo Švajčiarsku, pracuje ako tenisová trénerka. Spomína na svätú omšu, ktorú slúžil Don Álvaro,...

Sociálne projekty

Konať dobro

Konať dobro

Supernumerár Opus Dei José Luis Olaizola a jeho manželka...