O donovi Álvarovi

Naďalej nám pomáha z neba

Naďalej nám pomáha z neba

Niekoľko z mnohých milostí získaných na príhovor blahoslaveného Álvara del Portillo počas roka od jeho blahorečenia 27. septembra 2014.

Aktuality o Pápežovi

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 20. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 20. mája 2015

Ako vychovávať deti? Tejto otázke venoval Svätý Otec pozornosť v katechéze dnešnej generálnej audiencie po tom, ako na úvod osobitne pozdravil rodiny, ktoré boli dnes početne zastúpené na Námestí sv. Petra. Pokračujúc v úvahách o rodine pápež František pripomenul, že „prirodzené povolanie vychovávať deti, aby rástli v zodpovednosti za seba a za druhých, je základnou charakteristikou rodiny.“

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 13. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 13. mája 2015

Svätý Otec pokračoval v sérii katechéz o rodine, tentokrát konkrétne o rodinnom živote, pričom sa zameral na tri kľúčové slová, ktoré v rodine nesmú chýbať: «môžem?», «ďakujem» a «prepáč». Tieto tri slovká „otvárajú cestu pre dobrý život v rodine, pre život v pokoji“, povedal Svätý Otec.

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 6. mája 2015

Pápežové katechézy o rodine: audiencia 6. mája 2015

Tentoraz sa zameral na krásu kresťanského manželstva, citujúc sv. Pavla, ktorý v Liste Efezanom prirovnáva lásku kresťanských manželov ku vzťahu Krista a Cirkvi. Duchovný zmysel manželstva charakterizoval ako „vznešený a revolučný a pritom zároveň jednoduchý“.

Aktuality o Prelátovi

Čítajte pápežove povzbudivé slová o rodine

Čítajte pápežove povzbudivé slová o rodine

Výňatok z rozhovoru preláta Opus Dei o Synode o rodine, o problémoch, ktorým čelia dnešné rodiny, ako aj o stave súčasného kňazstva. Článok bol publikovaný na stránke Paraula.

Mariansky rok za rodinu

Zo Šanghaja do Ríma

Osobné svedectvá
Zo Šanghaja do Ríma

Yiran sa narodila v Číne, v jednom meste neďaleko od Šanghaja. Kniha Scotta Hahna ,,Rome Sweet Home” – Naša cesta do Katolíckej cirkvi – bola pre ňu...

Sociálne projekty

Od svätého Josemaríu

Nové vydanie knihy Brázda

Nové vydanie knihy Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.