Aktuality o Prelátovi

List preláta (apríl 2015)

List preláta (apríl 2015)

Prelát v liste hovorí o nenahraditeľnej úlohe rodičov pri výchove svojich detí, s dôrazom na Mariánsky rok modlitieb za rodiny.

Aktuality o Pápežovi

Fórum UNIV odovzdáva dar pápežovi

Fórum UNIV odovzdáva dar pápežovi

Univerzitní študenti zúčastňujúci sa na Fóre UNIV 2015, odovzdali pápežovi Františkovi obraz Svätej rodiny na úteku do Egypta, aby tak prejavili svoju solidaritu s prenasledovanými kresťanmi v rôznych častiach sveta.

Mariansky rok za rodinu

Práca a rodina

Práca a rodina

Nájsť rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami...

Daj šancu svojmu šťastiu

Osobné svedectvá
Daj šancu svojmu šťastiu

Videozáznamy príhovorov sv. Josemaríu a svedectvá britských a írskych manželských párov o náročnom, ale radostnom manželskom a rodinnom živote. Video...

Sociálne projekty

Konať dobro

Konať dobro

Supernumerár Opus Dei José Luis Olaizola a jeho manželka...